Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

 

 

 

Ανακοίνωση 2-5-2017

Η εταιρία Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει ότι δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η τετράμηνη προθεσμία που τάσσεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του Νόμου 2190/1920 χωρίς να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή (μέσω Δημοσίας Προσφοράς) του κεφαλαίου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.12.2016 η διαδικασία εκδόσεως του Δανείου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να εξετάσει τις επόμενες ενέργειες του.