Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 24-8-2015

UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 30.04.2015 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη την 24.8.2015 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,097. Η συνολική αξία της συναλλαγής  ανήλθε σε €100,10. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών  «Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ».

.